Zásady Ochrany Osobných Údajov

GALÉRIA ŠPERKOV vytvorila tieto zásady ("Zásady ochrany osobných údajov"), aby ste boli oboznámený s pravidlami a postupmi, ktoré sa týkajú používania a zverejňovania informácií získaných od V ás používaním webových stránok Galeriasperkov.sk webových stránok.

Prečítajte si prosím pozorne tieto Zásady o ochrane osobných údajov. GALÉRIA ŠPERKOV si vyhradzuje právo tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne meniť alebo aktualizovať. Najnovšiu verziu si môžete pozrieť kedykoľvek kliknutím na odkaz "Ochrana osobných údajov" , ktorý sa nachádza v spodnej časti Galeriasperkov.sk webových stránok.

GALÉRIA ŠPERKOV spracováva vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami (EÚ) 2016/679 - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), EÚ-U.S.. "Privacy Shield framework" rovnako ako v súlade s platným miestnym zákonom o ochrane osobných údajov.

Kategória Osobných Údajov ktoré GALÉRIA ŠPERKOV spracováva

 • Vaše kontaktné informácie - mená, poštová adresa, mobilné alebo telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Vaša IP adresa
 • Detaily nákupu vrátane spôsobu platby a čísla transakcie
 • História vašej objednávky
 • Informácie o zákazníckej podpore - všetky druhy komunikácie a korešpondencie medzi vami a naším oddelením zákazníckej podpory.
 • Vo výnimočných prípadoch môžeme požadovať poskytnutie doplňujúcich detailov o vašom preukazu totožnosti, aby bolo možné overiť vašu identitu.
 • Vo veľmi výnimočných prípadoch vás môžeme vyzvať k poskytnutiu vašich fotografií, videí alebo iných prostriedkov v prípade, že sa budete chcieť zúčastniť niektorého z našich žrebovania, kampaní a iných ponúk.
 • GALÉRIA ŠPERKOV si vyhradzuje právo zaslať všetkým svojim zákazníkom pozvanie na účasť na prieskume spokojnosti. Účasť je vždy dobrovoľná.
 • GALÉRIA ŠPERKOV nespracováva ani neukladá žiadne dáta o vašich bankových kartách a iných platobných nástrojoch.

Zákonnosť spracovania

 • GALÉRIA ŠPERKOV spracováva vaše osobné údaje, potrebné na plnenie uzavretej zmluvy.
 • GALÉRIA ŠPERKOV spracováva vaše osobné údaje, potrebné na splnenie požiadaviek na dane, finančnú alebo inú miestnu legislatívu.

Spracovávame vaše osobné údaje pre nasledujúce účely:

 • Za účelom presného a správneho prevedenia a doručenie vašej objednávky.
 • Za účelom prehľadné a presné komunikácie s vami ohľadom stavu Vašej objednávky.
 • Za účelom záruky v záručnej dobe, ktorá sa vzťahuje na produkty
 • Za účelom spokojnosti zákazníka a vernostných programov.
 • Za účelom požiadavkov na dane a legislatívu spojenú s účtovníctvom - prihlásenie a vypočítavanie predaja.
 • Vo výnimočných prípadoch môže GALÉRIA ŠPERKOV spracovávať doplňujúce dáta pre vašu identifikáciu za účelom ochrany pred podvodom a krádeži identity.
 • Vo výnimočných prípadoch môže GALÉRIA ŠPERKOV spracovávať doplňujúce údaje ako fotografie, videá a iné médiá na účely rôznych kampaní alebo žrebovania, iba v prípadoch, že sa zákazník týchto akcií zúčastnia.
 • Aby vám bolo možné poslať náš newsletter a reklamné materiály, iba v prípade, že dá k tomuto zákazník svoj súhlas.

Časové obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané:

GALÉRIA ŠPERKOV ukladá vaše osobné údaje, ktoré ste vložili pri registrácii svojho účtu na našej stránke po dobu, po ktorú účet zostane aktívny.

GALÉRIA ŠPERKOV ukladá vaše osobné údaje počas spracovania a doručenia produktov, rovnako ako po dobu, uvedenú v Podmienkach vrátenia tovaru za účelom prípadného vrátenia tovaru a uplatnenie záruky, ale nie dlhšie, ako 2 roky, alebo dlhšie ako je platnosť záruky.

V prípade, že budeme požadovať dodatočné dáta na overenie vašej identity, budeme tieto dáta uchovávať kým stratí platnosť zákonné lehoty, požadované pre uchovanie týchto dát.

V prípade zberu osobných údajov za účelom konkrétnych kampaní, lotérií a ďalších reklamných akcií bude obdobie spracovanie uvedené zvlášť v každom prípade, a účastníci budú o tomto informovaní.

Potenciálni príjemcovia vašich osobných údajov:

GALÉRIA ŠPERKOV neposkytuje vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ nie je zákonom požadované inak, alebo s výnimkou nevyhnutných prevádzkových záležitostí, ako je uvedené nižšie:

GALÉRIA ŠPERKOV poskytne vaše meno, adresu a telefónne číslo prepravnej spoločnosti, ktorá doručuje váš tovar.

Vo výnimočných prípadoch môže GALÉRIA ŠPERKOV potvrdiť vaše osobné údaje poskytovateľovi platobných služieb, aby sa zabránilo finančnému podvodu alebo krádeži identity.

GALÉRIA ŠPERKOV prevádza nevyhnutná osobné dáta poskytovateľmi služieb účtovníctva rovnako ako finančným a iným úradom v prípade, že to vyžaduje konkrétny zákon.

Vaše práva ako predmetu dát- kedykoľvek máte právo:

 • Získať prístup k vašim osobným údajom ktoré GALÉRIA ŠPERKOV spracováva a tiež získať ich znenie.
 • Požiadať o vymazanie osobných údajov, týkajúcich sa vašej osoby (právo byť zabudnutý) ak veríte, že už nie sú potrebné na účely, za ktorými boli zhromaždené a spracované. Poznamenávame že toto právo nemôže byť vykonané v prípade, že zákon špeciálne vyžaduje uchovanie dát pre stanovené obdobie.
 • Požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov v prípade, že už nezodpovedajú skutočnosti.
 • Ak požadujete prevedenie vyššie zmienených práv, jednoducho nám pošlite email d vašej žiadostí na adresu, ktorú nájdete na našej kontaktnej stránke info@galeriasperkov.sk. Odpovieme vám v najkratšej možnej dobe.
 • Kedykoľvek, kedy budete mať obavu, že dochádza k porušovaniu vašich práv, máte nárok podať sťažnosť nadriadeným orgánom, ktoré sú uvedené nižšie.

Naše odporúčanie ohľadom ochrany osobných údajov:

 • Uchovávajte svoje heslo v bezpečí a nikdy ho neprezrádzajte tretím stranám.