Puncovní značky

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží.

Blíže informace můžete najít na webové stránce: http://www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx